Tävlingsregler

Tävlingsregler 

Klubbmästare blir den som vinner tävlingen "Årets bild" och är således mästare till nästa års är avgjord.

De tekniska bestämmelserna enligt nedan gäller samtliga klubbtävlingar om inte annat anges under respektive tävling. 


Bilder

Bilder kan vara monokroma/svartvita eller i färg. I etapper med enstaka bilder får varje medlem delta med högst tre (3) bilder. I kollektionsetapp får varje medlem delta med en (1) kollektion i vardera klass digital respektive påsikt En kollektion består av 3-5 bilder.


Tävlingsbidrag får icke tidigare ha placerat sig i någon av klubben arrangerade tävlingar

Däremot får tävlingsbidrag ha deltagit och placerat sig i utomstående tävlingar.


Format

Påsiktsbilder

Största format inklusive eventuell passepartout är A3, 42x30 cm Bilden bör monteras på kartong eller liknande. På baksidan skrivs en bildtitel.

Även en digital kopia skall lämnas in. Samma märkning som pappersbilden och samma format som digitala bilder enligt nedan.


Digitala bilder

Digitala bilder skall ha längsta bildsidan 3840. Formatet skall vara jpg. Bildfilens storlek ska hållas mindre än 1,5 MB. Filnamnet är titeln på bilden.


Inlämning

Tävlingsbidrag får icke vara märkt med fotografens namn. Bilden bör förses med en titel. Kollektioner även med visningsordning. Tävlingsbidrag lämnas på månadsmötet i respektive inlämningsmånad. Digitala bilder skickas med e-post till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se senast kl 24:00 angiven inlämningsdag.


Bedömning

För bedömning av tävlingarna anlitas en utomstående jury/domare. Juryn/domaren ska anta (välja ut) en tredjedel av de inlämnade bilderna/kollektionerna, dock minst tre (3), utan inbördes rangordning i varje klass. Om inlämnade antalet bilder/kollektioner inte är jämnt delbart med 3 ska närmast högre heltal antas. Exempel: 23 inlämnade bilder dividerat med 3=7,67. 8 bilder ska antas.


I tävlingen "Årets bild" ska juryn/domaren rangorda de tre bästa bilderna i respektive klass. Den medlem som vars bild utse till bästa bilden i varje klass blir klubbmästare i klassen.


Pdf-fil för utskrift finns här