Om

Storsjöbygdens fotoklubb

Vi är en fotoklubb som håller till i Östersund. Vi har c:a 40 medlemmar i alla åldrar.

Surfa runt lite på vår hemsida och kom sedan på någon av våra aktiviteter.

Om du hittar något på hemsidan som inte fungerar som det ska kontakta gärna webbansvarig. Saknar du något säg till!

 

Fotoklubben har också en sida på facebook:

https://www.facebook.com/groups/332677700178449/


Vårt plusgirokonto är: 35 96 64-0Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande:

Lennart Ledin, 070-327 99 47                                   


Vice ordförande

Thomas Karlsson 070-566 60 40


Kassör:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23


Sekreterare:

Vakant


Ledamöter:

Björn Englund 070-254 25 21

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27

Bo Magnusson
Tommy Dahlberg 070-385 27 25


Suppleant:

Jan Lundstedt


Ansvarsområden:


Hemsides-/webbansvarig: Lennart Ledin, 070-327 99 47


Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27


Materialförvaltare:

Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Thomas Karlsson 070-566 60 40


Ansvarig för utställningar:

Thomas Karlsson 070-566 60 40


Revisor:

Ulla-Britt Johansson 070-3412077


Revisorsuppleant:

Susanne Andreasson


Valberedning:

Vakant