RSF & MND

RSF Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar

Storsjöbygdens fotoklubb är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar.

Länk till förbundets hemsida


MND Mellannorrländska distriktet


I Sverige finns det ett antal fotoklubbsdistrikt där fotoklubbar samverkar på regional nivå. Storsjöbygdens fotoklubb tillhör Mellannorrländska distriktet MND


Länk till distriktets hemsida


Distriktet har också en facebooksida:


https://www.facebook.com/groups/mndfoto/


Övriga fotoklubbar som ingår i MND