365 dagar

Projektet 365 dagar i Östersunds Kommun

Vi har startat ett projekt: 365 dagar i Östersunds kommun. Det går i korthet ut på att vi skall ta en bild per dag under 2014 i Östersunds Kommun.

Bilderna skall sedan samlas i en bok som speglar, såväl stora arrangemang av olika slag, som små vardagshändelser i Östersunds Kommun under ett år.

 

Genomförande:

 

Fotografering:

En fotograf skall vara inbokad att fotografera varje dag. Denne skall då lämna in tre till sex bilder till projektet. Övriga medlemmar kan lämna in en spontanbild varje dag.

Om två fotografer vill anmäla sig att fota samma dag, går detta alldeles utmärkt, men då får man bara skicka in högst tre bilder var och det är fortfarande öppet för spontanfoto för övriga medlemmar.

 

Bokning av fotografering

Medlemmar som vill boka in sig för fotografering en eller flera dagar gör detta med epost till:kontakt365@storsjobygdensfotoklubb.se senast kl 18 dagen före fotodagen.

Om man planerar att fotografera ett speciellt arrangemang eller liknande så kan man ange detta vid bokningen. Det kommer då att skrivas in i kalendern.


I kalendern här på hemsidan kan man se vilka dagar som är lediga och i förekommande fall vilken planering som finns.
Den som inte har bokat in sig kan, som sagt ovan, ändå lämna in en spontanbild per dag.

 

Bildfilernas namn

För att projektgruppen skall kunna administrera c:a 2100 bilder utan en orimlig arbetsinsats så krävs det att bildfilerna namnges enligt nedanstående mall:


14-01-01 Ett vintrigt Östersund Kjell Svantesson

 

Alltså: År-Månad-Dag Bildtitel Fotografens namn

 

Bildernas format och storlek

Bilderna som skickas in skall vara i JPEG format. Bildens proportioner skall vara 2x3 (standard på de flesta systemkameror) alternativt 4x3. Stående eller liggande spelar ingen roll, men inga andra sidförhållanden, detta för att inte försvåra layouten av boken.

 

Inlämning av bilder till projektet

Bilder som skall lämnas in till urvalsgruppen i projektet skickas med e-post till:365dagatstorsjobygdensfotoklubb.se. Bilderna skall vara inlämnade senast

kl 12 på tisdagen i veckan efter fotograferingen.

Av hanteringsmässiga skäl skall bilder som lämnas in för urval ha längsta sidan 2000 pixlar och max filstorlek 1 Mb.

Bilder som blir uttagna till projektet skall sedan skickas i originalstorlek, men fortfarande i JPEG till:

org365atstorsjobygdensfotoklubb.se

 

Urval av bilder till projektet

I projektet finns en urvalsgrupp på tre personer. Deras uppgift är att bland de inlämnade bilderna ta ut en bild för varje dag. Urvalsgruppens mandat är en månad.

Gruppen sammanträder och gör sitt urval kl. 17 varje tisdag på ABF.

Kl. 18 är alla medlemmar välkomna till ABF och titta på och diskutera veckans inlämnade bilder samt ta del av urvalsgruppens beslut.


OBS bilderna är vid urvalet och diskussionerna anonymiserade, d v s fotografens namn finns inte med.

 

Vill du skriva ut den här sidan? Klicka här för att hämta en PDF-fil för utskrift.

 Informationsmaterial

 

I inledningen av projektet hade vi en temakväll om hantering av bilder för projektet i Lightroom och Elements. Här nedan finns länkar till de handledningar som delades ut den kvällen.

Klicka på bilderna för att öppna respektive Pdf-fil


Handledning Lightroom

Handledning Elements