Utvärdering av projekt 365 dagar

Projektet 365 dagar i Östersunds Kommun

Utvärdering

Efter det att all fotografering var avklarad har vi gjort en utvärdering av projektet. Våra erfarenheter har vi sammanställt i nedanstående rapport

Rapport från projektet 365 dagar i Östersunds kommun


Nu är projektet 365 dagar i Östersunds kommun slut. Nu väntar vi bara på resultatet - boken


Vi gick in i detta med öppna ögon och kände en stor entusiasm och trodde att det skulle vara stort intresse att delta med bilder till en relativt unik bok. Det var inte alls så lätt som vi hade trott, eftersom gensvaret från många medlemmar inte var så stort som vi hade hoppats på. Alltnog så har det hela nu genomförts och boken skall inom det snaraste tryckas.


Vad kan vi dra för lärdomar av detta?

När man startar så stora projekt måste förberedelsetiden vara betydligt längre.

Tydligt vem som gör vad. Tydlig projektledare.

Viktigt att styrelsen är en stark kraft att delta i projektet – kontinuerligt

Det är viktigt att projektet är väl förankrat hos en majoritet av medlemmarna och att dessa vet förutsättningarna och är beredda att ställa upp på projektet.

Att vid urvalet av bilder är det inte alltid diagonaler och gyllene snitt som avgör utan vad tror vi att de som skall köpa boken är intresserade av.

Att de som väljer bilderna måste se till händelser som händer i kommunen och som också har visst historiskt värde kommer med.

För oss som aktivt deltagit i nästan alla tisdagsmöten har det varit både spännande och in-tressant att höra hur urvalsgrupperna resonerat kring urvalet av bilder.

Vi tror också att många har fått en ny dimension i sitt fotograferande – det gäller att hitta lösningar på problem kring de motiv man vill ha med.

Sedan kan man ju diskutera om man inte skall kontakta en förläggare redan innan man startar för att få råd om vad man skall tänka på under året men också för att få klarhet i förutsättningarna för att få boken utgiven.


Som slutkläm är vi helt övertygad om att alla som deltagit upplever att man lärt sig något, blivit en bättre fotograf och kanske lärt sig att se på bilder på ett annat sätt. Detta var ett av huvudsyftena – förutom att ge ut en bok av ett unikt slag.
Några ord från fler deltagare i projektet.


Detta projekt har varit intressant och givande på många sätt. Vi har med våra foton visat Östersunds kommun från lite andra vinklingar än vad som är vanligt. Vissa foton är ju rena tidsdokumentärer.

Som fotograf har jag mött många nya människor, besökt en del nya platser inom kommunen. Några av upplevelserna har jag nog inte kommit i kontakt med utan detta projekt.

Då fotouppdragen har varierat både i motiv och svårighetsgrad, har jag fototekniskt tvingats att lösa uppgifterna vartefter de har uppstått. Därigenom tror jag att jag under året utvecklats som fotograf och det tror jag att övriga fotografer också har gjort.


Dick Enebro
365 dagar i Östersunds kommun har verkligen utvecklat mitt fotograferande. Kreativiteten har ställts på prov när det gäller att hitta fotoobjekt, komponera bilder, fotografera i olika ljusförhållanden, pröva olika kamerainställningar o s v. På det här viset har man tvingats att både upptäcka och bli vän med flera funktioner hos sina kameror. Sist men inte minst har projektet lett till att man träffat och lärt känna klubbens medlemmar bättre, fått mera tillfällen att byta kunskaper och erfarenheter framförallt vid sammankomsterna för valet av de bilder som ska representera årets dagar.


Lennart LedinDet har varit ett annorlunda år. Ett lärorikt och intressant år.

Har mött så många härliga människor och sett så mycket, som jag inte skulle ha gjort utan projektet.  Det blev på sitt sätt en upptäcktsresa.


Kerstin AnderssonGenom projektet har jag upptäckt att Östersunds kommun har fantastiskt mycket att erbjuda. Det finns många intressanta platser, miljöer, aktiviteter och spännande händelser, som jag tidigare inte känt till. Som fotograf har jag fått några upplevelser och möten som knappast varit möjliga utanför projektet.

Arbetet med boken har inneburit många träffar och mycket samarbete i fotoklubben. Det har varit ett lärorikt år och ett år som jag upplever har utvecklat känslan av samhörighet i klubben.

Det är fantastiskt att vi nu har genomfört projektet.


Inga-Lill Fredriksson


Länk till Pdf-fil för utskrift finns här