Tävlingar

Tävlingar  2024

Årets Bild

Tävlingen utgör klubbmästerskap. Inlämning ska ske senast till månadsmötet i november och resultredovisningen görs och årets klubbmästare utses på månadsmötet i december (julfesten).

Tävlingen har två klasser: en digital klass och en påsikts klass. Inget tema. Varje deltagare får lämna max tre (3) bidrag i varje klass. Påsiktsbild ska även skickas in digitalt.


Bildbedömningen görs av extern domare.


Vinnande bild 2023, "Dans på hög höjd" kan du se ovan.
Bilden är tagen av Reinhold Skoglund som således också är klubbmästare 2023.


Makrotävling 

Inlämning ska ske senast till medlemsmötet i juni och resultatredovisningen och vinnare utses på medlemsmöte efter sommaren.


Tävlingen har två klasser: en monokrom/svartvit respektive en färgklass- Båda digitalt. Inget tema  och varje deltagare får lämna max tre (3) bidrag i varje klass.


Bildbedömningen görs av extern domare.


Riksförbundet Svensk Fotografis tävlingar
Förbundets Riksfotoutställning 2024, inlämning senast den 31 jan. 2024. regler på följande länk:

Inbjudan till Riksfotoutställningen 2024 – Riksförbundet Svensk Fotografi


Förbundets Nordiskt Fotomästerskap Bildspel 2024, inlämning senast 4 febr 2024. se regler på följande länk:Inbjudan till Nordiskt Fotomästerskap Bildspel 2024 – Riksförbundet Svensk Fotografi


Förbundets klubbtävling. Vi återkommer med inlämningstid (brukar vara under hösten) och regler.


Omslagsbild/profilbild

Tävlingen gäller vilken bild som varje kvartal ska vara klubbens omslagsbild/profilbild på vår Hemsida respektive på Facebook.


Bildernas motiv ska spegla Vinter (1.kvartalet), Vår (2.kvartalet), Sommar (3.kvartalet) och Höst (4.kvartalet). Bilden väljs ut vid sista månadsmötet före nästa kvartal, exempelvis väljs Vinterbilden ut vid månadsmötet i december o s v. 


Bilderna ska ha formatet liggande 9-16.


Varje medlem får lämna in max tre (3) bilder per kvartal.Andra tävlingar 

Som medlem i fotoklubben kan man också delta i tävlingar arrangerade av Riksförbundet och Mellannorrländska distriktet. Riksförbundet ger även ut en årsbok med bilder tagna av fotoklubbarnas medlemmar.


Länk till Riksförbundets hemsida  https://www.svenskfotografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/

 

Resultatet från Mellannorrländska distriktets tävling DIFO finns på distriktets hemsida  https://www.mndfoto.se 


De flesta tävlingsregler föreskriver att digitala bilder får ha en bestämd max storlek. Se exempelvis RSF klubb-tävling ovan. Våra tävlingsregler förskriver att längsta bildsidan skall vara 3840 pixlar. Formatet skall vara jpg. Bildfilens storlek ska hållas mindre än 1,5 MB.
Här nedan finns en länk till en handledning om hur man anpassar storleken på digitala bilder i några olika program.


Att anpassa den digitala storleken på bilder till tävlingar