Tävlingar

Tävlingar  2023

Årets Bild

Tävlingen utgör klubbmästerskap. Inlämning ska ske senast till månadsmötet i oktober och resultredovisningen görs och årets klubbmästare utses på månadsmötet i november.

Tävlingen har två klasser: en digital klass och en påsikts klass. Inget tema. Varje deltagare får lämna max tre (3) bidrag i varje klass. Påsiktsbild ska även skickas in digitalt.


Bildbedömningen görs av extern domare.


Makrotävling (Uppskjuten till 2024)

Inlämning ska ske senast till medlemsmötet i september och resultatredovisningen och vinnare utses på medlemsmötet i oktober.


Tävlingen har två klasser: en monokrom/svartvit respektive en färgklass- Båda digitalt. Inget tema  och varje deltagare får lämna max tre (3) bidrag i varje klass.


Bildbedömningen görs av extern domare.


Riksförbundets Klubbtävling

Klubben avser delta i Riksförbundets (RSF) "Klubbtävling" där vi kan delta med tio (10) bilder, monokrom/svartvit eller färg, inget tema och från fem (5) till tio (10) fotografer och max två bilder per fotograf.

Bilderna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög och storleken på bildfilen får vara max 2 MB. Filnamnet är fritt.

Bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling.

Storsjöbygdens medlemmar kan delta i en nomineringstävling där varje deltagare får skicka in max tre (3) bilder, monokroma/svartvita eller färg. Inlämning ska ske senast till månadsmötet i oktober då vi tar ut vilka bilder som ska skickas in från vår klubb.


Omslagsbild/profilbild

Tävlingen gäller vilken bild som varje kvartal ska vara klubbens omslagsbild/profilbild på vår Hemsida respektive på Facebook.


Bildernas motiv ska spegla Vinter (1.kvartalet), Vår (2.kvartalet), Sommar (3.kvartalet) och Höst (4.kvartalet). Bilden väljs ut vid sista månadsmötet före nästa kvartal, exempelvis väljs Vinterbilden ut vid månadsmötet i december o s v. 


Bilderna ska ha formatet liggande 9-16.


Varje medlem får lämna in max tre (3) bilder per kvartal.Andra tävlingar 

Som medlem i fotoklubben kan man också delta i tävlingar arrangerade av Riksförbundet och Mellannorrländska distriktet. Riksförbundet ger även ut en årsbok med bilder tagna av fotoklubbarnas medlemmar.


Länk till Riksförbundets hemsida  https://www.svenskfotografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/

 

Resultatet från Mellannorrländska distriktets tävling DIFO finns på distriktets hemsida  https://www.mndfoto.se 


De flesta tävlingsregler föreskriver att digitala bilder får ha en bestämd max storlek. Se exempelvis RSF klubb-tävling ovan. Våra tävlingsregler förskriver att längsta bildsidan skall vara 3840 pixlar. Formatet skall vara jpg. Bildfilens storlek ska hållas mindre än 1,5 MB.
Här nedan finns en länk till en handledning om hur man anpassar storleken på digitala bilder i några olika program.


Att anpassa den digitala storleken på bilder till tävlingar