Hem

Tack för i år, nu blickar vi framåt mot 2019

 

Nu är det dags att lägga 2018 till handlingarna och blicka framåt mot nästa år. Första aktiviteten i fotoklubben är årsmötet den

27 januari. Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast 3 veckor före mötet. Inför årsmötet 2019 blir det senast den

5 janurai. E-post till styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

 

Kallelse till årsmötet kommer att sändas ut separat.

Copyright © All Rights Reserved