Hem

Nytt år och många nya motiv i sökaren.

 

Vid årsmötet blev det några smärre förändringar i styrelsen. Vi hälsar Björn Nilsson och Reinar Persson välkomna som nya suppleanter i styrelsen. Samtidigt tackar vi Dick Enebro för hans insatser i styrelsen.

 

Årsmötet beslutade om en ändring i tävlingsreglerna för vårt klubbmästerskap. Ändringen består i att vi lägger till en monokrom klass i etapp två då vi tävlar med påsiktsbilder. Mer om tävlingar på tävlingssidan.

 

Information om övriga aktiviteter i kalendern

Copyright © All Rights Reserved