Hem

Nytt år och många nya motiv i sökaren.

 

Vid årsmötet blev det några smärre förändringar i styrelsen. Vi hälsar Björn Nilsson och Reinar Persson välkomna som nya suppleanter i styrelsen. Samtidigt tackar vi Dick Enebro för hans insatser i styrelsen.

 

Årsmötet beslutade om en ändring i tävlingsreglerna för vårt klubbmästerskap. Ändringen består i att vi lägger till en monokrom klass i etapp två då vi tävlar med påsiktsbilder. Mer om tävlingar på tävlingssidan.

 

Information om övriga aktiviteter i kalendern

OBS! Ändrat datum för nästa månadsmöte!

 

Tidigare meddelade datum för april månads månadsmöte gäller inte.

 

Mötet är flyttat till onsdagen 2 maj, och som vanligt kl 18.00 på ABF.

 

Orsaken är att det fanns ingen ledig lämplig lokal de tidigare datumen.

 

Detta gör att inlämning av bidrag till KM-tävlingen förlängs till 2/5.

 

Nu pågår vår utställning "Det nya Östersund" på Jamtli Café.

 

Copyright © All Rights Reserved