Klubbmästerskap 2019 Etapp 3 Enstaka bilder

Reinhold Skoglund-Ansikten-_5