Kontakta oss

Styrelse och kontaktpersoner 2018

Ordförande:

Roland Eriksson 070-5905027

E-post

Kassör:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Sekreterare:

Reinhold Skoglund 070-621 05 50

Marie Madsen 072-322 79 39

Ledamöter:

Björn Englund 070-254 25 21

Thomas Karlsson 070-566 60 40

Leif Pettersson 070-329 19 63

Suppleanter:

Björn Nilsson 070-6882233

Reinar Persson 070-6008463

 

Ansvarsområden:

 

Hemsidesansvarig:

Leif Pettersson, 070-329 19 63

E-post

 

Bländarredaktör:

Annika Thunström 070-529 41 62

E-post

 

Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27

Leif Pettersson 070-329 19 63

Materialförvaltare:

Reinar Persson 070-600 84 63

 

Valberedning:

Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammakallande)

Kerstin Andersson

Kontaktman utställning på Jamtli:

Thomas Karlsson 070-566 60 40

 

Revisor:

Ulla-Britt Johansson 070-3412077

 

Revisorsuppleant:

Erik Pehrsson 070-6289530

 

DiFo-ledamot:

Roland Eriksson

 

Vårt plusgirokonto är

35 96 64-0

Copyright © All Rights Reserved